Advisory

Vi är experter inom Talent Acquisition.

Att säkra förmågan att attrahera kompetenta kandidater innefattar en mängd olika komponenter. Vare sig man anser att rekrytering är enkelt eller komplext så finns det ofta en stor förbättringspotential i hur rekryteringsarbetet bedrivs.

Vi har genomfört hundratals rekryteringar och har byggt upp rekryteringsfunktioner för en rad marknadsledande bolag. Vi vet vad som krävs för att lyckas och bistår gärna med vår kunskap och erfarenhet inom området.

Utifrån en grundlig analys av er verksamhet och era unika förutsättningar kan vi snabbt ta fram en skräddarsydd strategi i linje med ert rekryteringsbehov på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt.

Välkommen att kontakta oss för vidare diskussion!

“Konsulterna från RecPro är väldigt kunniga inom rekrytering. De kom med genomtänkta idéer och levererade bra resultat.” 

– Jenny Gustafsson, Operations Manager på Ted & Gustaf