28 augusti

Tre fördelar med att hyra in en rekryterare.

Nyhet

Det blir allt vanligare att företag väljer att hyra in rekryteringskompetens för att hantera toppar i sitt rekryteringsbehov istället för att lägga ut styckuppdrag på externa firmor. Här är mina top tre argument till varför detta är en bra idé!

Rekrytering - som merparten av andra verksamhetsområden - mår bra av en tydlig strategi. Ibland är det dock svårt att förutsäga hur mycket som man kommer att behöva rekrytera och rekryteringsbehovet har en tendens att skifta över tid. Nya uppdrag/beställningar, nya affärsmöjligheter, uppreviderade mål från ledningen eller att en eller flera nyckelpersoner plötsligt säger upp sig kan alla orsaka en plötslig ökning av behovet.

Oavsett varför ett plötsligt rekryteringsbehov uppstår så innebär det en utmaning som allt som oftast måste hanteras. Om inte den interna rekryteringsfunktionen klarar av detta ökade behov så finns få alternativ än att vända sig externt för att få hjälp.

Det finns krasst två etablerade alternativ för att via extern hjälp snabbt lösa ett rekryteringsbehov: att hyra in en rekryterare, eller att lägga ut uppdrag(en) på en rekryteringsfirma. Vad är då poängen med att hyra in kontra att lägga ut? Här mina tre starkaste argument för att hyra in:

1) Det är generellt billigare. Förutsatt att det rör sig om ca 3-4 tjänster eller fler som behöver rekryteras. Ökad volym ger snabbt en markant skillnad i kostnaden per rekrytering i jämförelse med att lägga ut styckuppdrag på rekryteringsfirmor.

2) Det bäddar för bättre kvalitet. Att vara på plats innebär att rekryteraren snabbt lär känna ert företag, era medarbetare och er kultur. Bättre inblick ger bättre förutsättningar att förstå- och lösa uppdragen. Mervärdet av detta är större träffsäkerhet i matchningen och därmed mer kvalitativa rekryteringar.

3) Det utvecklar er interna rekryteringsförmåga. Att ta in en rekryterare innebär också att få in ett nytt perspektiv och ny erfarenhet till er organisation. Kunskapsöverföring är en naturlig del i det dagliga arbetet vilket innebär att ni, samtidigt som ni löser ert rekryteringsbehov, även stärker er interna rekryteringsförmåga.

Sammantaget så anser jag att förstahandsvalet alltid bör vara att hyra in kontra att lägga ut. Undantaget är när det rör sig om enskilda udda uppdrag. 

Nackdelen, som tyvärr ofta är fallet, är att det inte alltid finns bra rekryterare tillgängliga att hyra. Då rekrytering är ett hantverk så är det högst väsentligt vem som träder in i rollen som rekryterare. En skicklig rekryterare levererar bra resultat, på plats eller på distans. Står ni i valet mellan att hyra in en mindre erfaren resurs och att lägga ut uppdraget på en mer erfaren rekryterare, skulle jag rekommendera det senare.  

/Erik Cedergren, VD RecPro AB

Visa fler