13 september

Kundcase Knightec

Nyhet

Teknikkonsultföretaget Knightec gick in i en expansionsfas och rekryteringen var på väg att bli ett hinder för den nya tillväxtstrategin. Lösningen blev att ta in externa konsulter som fick ta ett helhetsansvar för rekryteringen.

Ett team konsulter från RecPro drev all rekrytering  Knightec under större delen av 2018 men det var inte alls  som uppdraget startade. Till en början gick en konsult in för att stötta HR-avdelningen under en föräldraledighet. Man var i behov av operativ hjälp parallellt med förslag på förbättringsåtgärder för rekryteringen. HR-avdelningen var fungerande och hade klarat av efterfrågan under bolagets 15-åriga historia. Nu stod de dock inför en stor utmaning där bolaget skulle växa rejält på kort tid, med ca 200 rekryteringar under 2018.  


Förändrade arbetssättet från grunden 

För att göra detta möjligt presenterades förslag som förändrade arbetssättet från grunden. Rekryteringsfunktionen skulle byggas om och hanteras av tre konsulter från RecPro med uppdelat ansvar för affärsområdena: Systems, Technology och Quality Management.  

Vidare föreslogs att flytta rekrytering rent organisatoriskt till en egen enhet, direkt under VD. Samtliga arbetssätt, verktyg och kompetenser kring rekrytering skulle även ses över och omarbetas. Det förväntade resultatet var att nå tillväxtmålen för 2018 och att konsulterna parallellt rekryterade in en ny intern rekryteringsorganisation till Q1 2019. 

Fyrdubblade rekryteringstakten

Planen för omställningen var att arbeta med rekrytering utifrån en långsiktig strategi, operativt arbete och en tydlig mätbarhet. Man började följa upp varje veckas arbete i detalj och vad man hade åstadkommit i linje med det förväntade slutresultatet.  
 
Under Q2 2018 fyrdubblades rekryteringstakten tack vare de genomförda förändringarna. De goda resultaten tidigt in i projektet var en förutsättning för att få hela organisationen engagerad i rekryteringsarbetet.

Så hur gick det?

Målet var 150–200 rekryteringar under 2018 och vid summeringen av antalet genomförda rekryteringar blev det totala antalet 201 nyanställda. Knightecs VD Dimitris Gioulekas kommenterar själv projektet med följande: “Professionalism behövs och vill man få till en förändring snabbt så är det klokt att använda konsulter och vara beredd att betala för de bästa. Över tiden är rätt kombination av anställda och konsulter alltid den bästa lösningen.” 
 

Siffror

RecPros uppdrag: Rekrytering av 150–200 personer samt att bygga upp den interna rekryteringsfunktionen.  
 
Antal involverade konsulter: 
3 stycken
 
Resultat: 
201 rekryteringar genomförda 2018, en intern rekryteringsfunktion på plats Q1 2019 
 
Kostnad: 
Cirka 2,5 miljoner SEK

Kostnad per rekrytering: ca 30 000 SEK inkl. samtliga kostnader


Visa fler