08 augusti

Kundcase Sportamore

Nyhet

Sportamore hade en tydlig bild av vilken kompetens de ville rekrytera när de valde oss på RecPro som samarbetspartner. Vår konsult Malin Frödin skulle under sitt uppdrag rekrytera tre stycken seniora och en junior utvecklare med erfarenhet av programmeringsspråken Python och Django.

Sportamores utmaning var inte unik, utan påminde om vad andra företag idag många gånger tampas med. Det är ofta begränsat hur mycket tid en HR-ansvarig kan lägga på rekrytering, och tid är samtidigt en av de mest avgörande faktorerna för hållbar rekrytering. Ofta leder tidsbrist till att det strategiska arbetet med kandidatförsörjning och rekryteringsprocess blir lidande, med färre kandidater och fler “nej tack” som följd.  

Kortsiktiga behov och långsiktiga lösningar  

När Malin påbörjade sitt uppdrag fokuserade hon på två saker; att lösa det kortsiktiga rekryteringsbehovet, samt att långsiktigt utveckla hur rekryteringsarbetet bedrevs internt.  

Det kortsiktiga rekryteringsbehovet löstes genom ett nära samarbete med Sportamores Tech-team. Nya kravprofiler, annonser, uppdaterat marknadsföringsmaterial och USP:ar togs fram. Även nya annonseringskanaler identifierades och upphandlades. Parallellt bedrevs det ett operativt search-arbete för att öka kandidatinflödet.  

I det långsiktiga arbetet samarbetade Malin nära Sportamores HR-chef, Magdalena Krysiak. Ansvarsfördelningen mellan Malin och Magdalena var tydlig och de stöttade varandra i att upprätta en ny strategi och implementera nya arbetssätt. Några åtgärder som genomfördes var: 

  • Nedkortning av ledtiden i rekryteringsprocessen genom att slå ihop intervjuer 
  • Företagsövergripande utbildning för rekryterande chefer i intervjuteknik 
  • Framtagande av intervjuguider kopplat till kompetenskrav och värderingar  
  • Planering och genomförande av ett Tech Meetup 

Vad blev resultatet?  

De kortsiktiga initiativen i kombination med de mer långsiktiga åtgärderna gav önskad effekt. Den effektiviserade rekryteringsprocessen ledde till ökad träffsäkerhet, snabbare avslut och samtliga tjänster blev tillsatta inom utsatt tid. Engagemanget för rekrytering ökade markant inom Tech-avdelningen, mycket tack vare Meetup-initiativet. 

Sammantaget ett framgångsrikt uppdragsarbete och ett lyckat samarbete mellan HR och rekrytering!

 Om Sportamore

Sportamore grundades 2009 och är idag nordens största sportbutik online. Sportamore säljer sport och sportmode från ca 300 varumärken representerade i 30 olika sporter. Företaget har verksamhet i Norden och Frankrike. Det är börsnoterat på Nasdaq, med en årlig omsättning omkring 950 mSEK. I dagsläget har Sportamore totalt cirka 200 anställda, varav 20 st  tech avdelningen.  
Visa fler