13 maj

Mät er rekrytering för att nå bättre resultat!

Nyhet

Rekrytering, som så mycket annat, mår bra av att mätas och följas upp. Att samla in och dra slutsatser av data är en viktig nyckel till ett framgångsrikt rekryteringsarbete.

Det är inte alltid lätt att avgöra hur väl något fungerar och varför. Speciellt inte när det gäller ett arbete som omfattar en mängd individer, spänner över olika delar av verksamheten och har komplexa processer och en rad olika perspektiv och aspekter att ta hänsyn till. Rekrytering kan ibland framstå som svår att skaffa sig en överblick av. Trots det så är det ett affärskritiskt område som behöver fungera för att säkra långsiktighet i en organisation. 

Hur gör man då för att få grepp om rekrytering och var börjar man för att kunna förbättra hur rekryteringsarbetet går till?

Om ni inte redan har konkreta, mätbara, mål för ert rekryteringsarbete som ni följer upp via relevanta KPI:er så kan det vara en bra idé att börja med det.

Hur gör man det?

  • Inventera förväntningar. Till att börja med är det bra att tydliggöra vad förväntningarna är på er rekrytering – Vad vill ni uppnå med er rekrytering? Vad tycker ni är viktigt i ert rekryteringsarbete? (detta kan t.ex. vara: antal genomförda rekryteringar, snabba tillsättningar, kostnadseffektivitet, god kandidatupplevelse osv.)

  • Definiera mål. Utifrån de förväntningar som finns, vilka mål är rimliga inom respektive område? – Vad kan anses som bra respektive dåligt? Tänk på att dessa bör vara konkreta och mätbara (Undvik t.ex. ord som billigt, utan tydliggör istället genom att säga högst 50k SEK.)

  • Sätt KPI:er och rapporteringsstruktur. Utifrån de mål som ni tagit fram – vilka nyckeltal är relevanta att använda? Hur kan ni på enklast möjliga sätt löpande samla in- och följa upp dessa nyckeltal? Vem ansvarar för att detta blir gjort? I vilket eller vilka forum stämmer ni av dessa?

  • Strukturera uppföljning – skapa feedbackloop. Vilka slutsatser kan ni dra från den data ni samlat in? Vilka bitar fungerar bra respektive dåligt? Varför? Vad kan ni göra för att förbättra och effektivisera ert rekryteringsarbete? Är era förväntningar realistiska utifrån den data ni samlat in? 

Kom ihåg att det inte behöver bli rätt direkt. Det behöver inte ens bli speciellt bra till en början. Men att tillägna ett visst fokus på sitt rekryteringsarbete och skapa en grundläggande struktur för uppföljning och förbättring är väl värt besväret. Ökad inblick och förståelse leder till effektivare och mer kvalitativ rekrytering.

Känns det övermäktigt? Ta in extern hjälp för att komma igång!

Visa fler