16 september

När man tar in en inhouse-rekryterare

Nyhet

Att rekrytera en eller ett par roller kan vara en utmaning i sig. Men hur gör man då när man behöver rekrytera ett större antal roller, på kort tid? Den utmaningen är inte ovanlig när en kund vänder sig till oss med sitt rekryteringsbehov. Vad kan man då som företag tänka på vid ett samarbete med oss?

För konsulten som kommer in är det viktigt att snabbt bli en del av företaget. Att skaffa sig en uppfattning om företagets behov, prata med rätt människor och förstå företagets målgrupper och erbjudande. Någon lång läroprocess och introduktion finns det inte alltid tid för. Det gäller då att istället snabbt greppa stämningen och lära känna arbetssätten och företagets kultur för att kunna börja leverera i uppdraget.  

Hur kan det se ut hos ett företag och hur jobbar våra konsulter? 

Det är vanligt att HR-avdelningen redan fungerar bra, men upplever att man inte alltid räcker till. På en HR-avdelning är arbetet så pass brett och den tid som behövs för att fokusera på rekrytering finns inte alltid. Särskilt tydligt blir detta när det är ett flertal roller som behöver rekryteras inom trånga sektorer.   

Våra rekryteringskonsulter är anlitade för att hitta lösningar på företagets rekryteringsbehov. När de startar ett uppdrag fokuserar de på att snabbt bli en del av företaget. För att skapa sig en uppfattning om nuläge och behov pratar de med personerna som är involverade i rekryteringen. Vidare diskuteras vilka arbetssätt som fungerat för företaget historiskt, vilka verktyg, system och kanaler som finns på plats. Möjligheten att diskutera detta med en rekryterare som är van att utvärdera, implementera och arbeta med dessa frågor skapar vanligtvis även en nyfikenhet hos företagen.

Metoder och verktyg som fungerar 

Annonser är fortfarande viktiga, men att starta springande och börja kontakta människor ger oftast snabba resultat. För att detta ska vara möjligt behöver HR-avdelningen se till att rekryterande chefer och övriga involverade förstår rekryteringskonsultens uppdrag och att de i sin tur behöver bidra med tid, erfarenhet och egna nätverk. 

En annan fördel med att låta en konsult fokusera på att hitta specifika kompetenser är kvaliteten på de profiler som adderas i rekryteringsprocessen. Med ett bredare urval kandidater blir det bättre matchningar till varje roll.  
 
Med vårt arbetssätt behåller företaget all data efter avslutat uppdrag. Samtliga kandidater som kartläggs och bearbetats kan därmed kontaktas vid ett senare tillfälle av företagets egna representanter. Detsamma gäller mervärdet av annonsunderlag, kravprofiler, intervjuguider och övrig dokumentation som tagits fram under samarbetet.  

Vad kan man då göra som kund inför samarbetet? 

Våra konsulter blir ansiktet utåt mot företagets potentiella kandidater på marknaden. Ett tips är därför att man som företag gör allt man kan för att hjälpa konsulten att komma in i organisationen och kulturen. Att planera introduktionen och involvera de personer som medverkar i rekrytering ger konsulten rätt förutsättningar att bli en del av teamet och att börja leverera.  

Visa fler