15 oktober

Så tar du tag i din rekrytering

Nyhet

Många företag kämpar med att få sin rekrytering att fungera. Ofta nämnda orsaker är att det är dyrt, eller att det går för långsamt. Så hur gör man då för att blåsa nytt liv i sin rekrytering och för att säkra rätt förutsättningar? Här följer några enkla steg som kommer att göra underverk i rekryteringsarbetet:

Kartlägg behovet

Gå igenom samtliga aktuella roller ni rekryterar och upprätta kravprofiler innehållandes följande: 

  • En rollbeskrivning 

  • Relevanta kompetenser  

  • Erfarenheter och särskilda krav som är aktuella 

  • Lönespann 

  • Förmåner  

Sist men inte minst, se till att det finns en tydlig poäng med rollen och vad rollen förväntas att bidra med till resten av organisationen 

Ta fram bra annonsunderlag 

Efter att ni har säkerställt de grundläggande frågorna är det nu dags att ta fram ett annonsunderlag utifrån respektive kravprofil. Ett bra angreppssätt är att inleda varje annons med en kort summering av tjänsten och därefter beskriva tjänstens olika aspekter mer utförligt. Se till att få med följande aspekter i annonsunderlaget:

  • Vilken funktion tjänsten kommer fylla för företaget i stort 

  • Vad man kommer arbeta med och tillsammans med vilka 

  • Vilka förväntningar ni har på kort sikt och på lång sikt

  • Vilken kompetens och vilka erfarenheter man bör ha med sig för att vara aktuell som kandidat

  •  Relevanta faktauppgifter som t.ex. vem man rapporterar till, geografisk placering, eventuella krav på språkkunskaper/körkort och vem man kan vända sig till för frågor eller mer information.

Säkra en bra urvalsprocess 

Bestäm tågordningen för intervjuer tidigt. Vem går igenom vad och vilken information lämnas i respektive steg? Ska tester göras? I så fall när i processen? Se till att alla inblandade är i samförstånd gällande rollens innehåll och vilka kompetenser som är relevanta. Det är viktigt att alla förstår sin roll i processflödet.  

Generera ett kandidatinflöde 

Sprid annonserna digitalt. Lägg ut dem i olika kanaler,  er hemsida och i sociala medier. Uppmuntra rekryterande chefer att dela dem och sprida ordet vidare. Var inte rädd att be om tips och rekommendationer från anställda om bra kandidater. Komplettera gärna med att kontakta personer ni vet har det ni söker. Även om de kanske inte är intresserade själva så är det möjligt att de kan tipsa om någon annan som skulle kunna vara det.   

Följ upp och utvärdera 

Spara all information som ni genererar i respektive steg. Bra kravprofiler är guld värda och kan alltid uppdateras senare. Bra annonsmallar gör det lättare att generera nya annonser. En väl fungerande urvalsprocess kan appliceras på kommande roller. Bra kandidater och tipsgivare är värda att hålla kontakten med. Börja även mäta nyckeltal tidigt så att ni ser vad som fungerar bra och vad som kan behöva förbättras.  

Sammanfattningsvis 

Se rekryteringsarbetet som ett lärande arbete. Det går alltid att finslipa olika moment och det går alltid att lägga till nya detaljer och perspektiv. Det viktiga är att komma igång och ge det lite kärlek. Kom ihåg att det är kämpigast i början, när väl de positiva effekterna börjar märkas så blir det gradvis lättare och betydligt roligare.  

//RecPro  

Visa fler