23 oktober

Sätter ni krokben för er själva i er rekrytering?

Nyhet

Som en norsk branschkollega sa till mig en gång: ”först bygger man vägen, sen kör man bilarna” - Kloka ord som allt för ofta glöms bort i hetsen efter snabba anställningar.

Kandidater, alltså människor som har uttryckt intresse för en specifik tjänst, eller företaget i allmänhet, är en högst flyktig ”färskvara” som behövs hanteras med respekt, omsorg och i ett visst tempo för att inte tyna bort under en rekryteringsprocess. Kandidater har även en annan relevant egenskap, nämligen att de fortsätter att existera, även när de upphört att vara kandidater. De förvandlas då från kandidater till ambassadörer,  både gott och ont, för er som potentiell arbetsgivare.

Rekryteringsprocessens inverkan  kandidater som ambassadörer

Alla passar dock inte till allt, så även med kandidater. Urvalsprocessen syftar till att bedöma kandidaters passform i termer av kompetens, motivation och värdegrund i förhållande till tjänsten och företagskulturen. Den bör vara kvalitativ, träffsäker och snabb. Urvalskriterierna bör kommuniceras tydligt och bedömningar upplevas som väl motiverade och avvägda i förhållande till tjänsteinnehållet och tjänstens dignitet. Återkoppling efter varje enskilt steg bör ske skyndsamt och informationen bör vara tydlig och koncis.

Rekryteringsprocessen i sin helhet bör vara transparent, förutsägbar och upplevas som logisk och väl avvägd. Tydliga kravprofiler/kompetensprofiler för varje enskild tjänst underlättar, likaså samförstånd mellan alla inblandade intervjuare gällande tjänstens utformning och vilken information som ges vid varje intervjutillfälle. Man bör ha god kommunikation mellan intervjuer för att undvika upprepning av frågor och för att kunna fånga upp och utreda eventuella frågetecken. Detta, och mycket mer, bör ägnas tanke åt innan man går skarpt och börjar rekrytera.

Ja, det är mycket att få ordning på och ja, det kan upplevas som en väldigt stor uppgift, men all erfarenhet inom området är liktydig; det är värt att styra upp sin rekryteringsprocess.

Upplevelsen av rekryteringsprocessen ur kandidatens perspektiv bör inte underskattas. En bra rekryteringsprocess lämnar mersmak hos kandidater. Både hos de som blivit anställda och de som hoppat av eller fått ”nej tack” under resans gång. En väl orkestrerad rekryteringsprocess genererar ringar på vattnet i form av ambassadörer (väldigt nöjda kandidater) och allmän goodwill till företaget. Motsatsen, en kaotisk process med utebliven eller undermålig återkoppling, med utdragna ledtider och brist på respekt för kandidaters engagemang och integritet, genererar lika mycket badwill.

Resultaten kommer över tid

Effekten, både i positiv eller negativ bemärkelse, är högst väsentlig över tid. Har ni en undermålig rekryteringsprocess så kommer ni få allt svårare att rekrytera, då potentiella kandidater tids nog kommer att börja sky er som företag i takt med att ert rykte som (potentiell) arbetsgivare försämras. Upplevs den däremot som väldigt proffsig så går utvecklingen åt andra hållet. Fler ansöker till specifika roller hos er, fler tips kommer in och fler spontanansökningar dyker upp som en direkt effekt av detta.

, för att undvika att falla på eget grepp i rekrytering: Säkra först en bra rekryteringsprocess, fyll sedan på med kandidater. 

//Erik Cedergren, VD på RecPro 

Visa fler