29 april

RecPro stöttar Tillväxt Botkyrka med rådgivning

Nyhet

Tillväxt Botkyrka startades av stiftelsen Tillväxt Stockholm i syftet att på ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering.

Målet är att genom att erbjuda affärsutveckling och rekryteringsstöd till företag i Botkyrka bidra till att 1000 jobb skapas på 5 år. Initiativet leds av VD Kevin Ryan, Styrelseordförande Michael Treschow och vice ordförande Alexander af Jochnick. I styrelsen sitter även representanter från offentlig sektor.

Tillväxt Botkyrkas verksamhet bygger på en innovativ samverkansmodell som initierats av Tillväxt Stockholm. Den möjliggör ett samarbete mellan näringslivet, kommunen och Arbetsförmedlingen. Läs mer om projektet på Tillväxt Botkyrkas hemsida.

I projektet agerar RecPro, med Erik Cedergren i spetsen, som rådgivare.  Detta innebär att somliga deltagande företag erbjuds kostnadsfri rådgivning. Ett av RecPros bidrag har bland varit att stötta Tillväxt Botkyrka vid rekryteringen av en projektledare för initiativet.

Visa fler