Om oss

Vi bygger framgångsrika rekryteringsfunktioner!

RecPro erbjuder branschledande konsulttjänster inom rekrytering och Employer Branding. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa såväl startups som stora börsnoterade bolag att lyckas med sin rekrytering. Oavsett kundens nuvarande situation kan vi träffsäkert presentera lösningar som passar det kortsiktiga behovet, såväl som den långsiktiga målbilden. Genom kompetensdelning och kunskapsöverföring bidrar vi till att utveckla synen på rekrytering för kunder, branschkollegor och marknaden i stort.Vår filosofi

Grunden till vår existens, såväl som vår fortsatta expansion, är kund-, kandidat- och medarbetarupplevelser. Detta genomsyrar allt vi gör. 

Vi startade RecPro med en vilja att göra skillnad. Utifrån vår passion för rekryteringshantverket och vår förståelse för de krafter som får individer och organisationer att växa - så vill vi hjälpa företag att lyckas.

Vi tror på kraften i förändring - Att leda och driva utveckling. Genom att sprida vår kunskap kan vi hjälpa individer och företag att ta nästa steg i sitt rekryteringsarbete. Med detta vill vi etablera en ny syn på kompetensförsörjning och driva utvecklingen av rekryteringsbranschen framåt.

Vi tror på inre motivation - Att följa sitt hjärta och göra det man brinner för. Denna motivation är grunden för bra matchningar och nöjda medarbetare. Att förstå varje individs egna drivkrafter är nyckeln till att bygga en välmående organisation.

Vi tror på kvalitet - Att göra något rätt eller inte alls. Vi arbetar tillsammans med företag och individer som har en tydlig vilja att ta hand om och utveckla sina medarbetare.

Välkommen till RecPro!