Kunder och Partners

Kunder

Våra kunder är några av Sveriges största bolag med olika typer av utmaningar inom rekrytering. Då våra kunders utmaningar varierar innebär det också att den lösning som vi tillhandahåller är specifik för respektive bolag. Våra kunder delar tilltron till RecPro:s förmåga att hitta utmaningarna och presentera lösningar. Det är vi både stolta och tacksamma för.

Partners

Våra partners tillhör marknadens bästa aktörer inom sina respektive områden. 
Vi har ett nära samarbete vid större projekt och kan snabbt sy ihop slagkraftiga helhetslösningar.
Är ni intresserade av att bli ett av våra partnerbolag? Hör av er till oss.