Kunder och Partners

Kunder

Våra kunder har olika utmaningar inom rekrytering vilket innebär att uppdragen är specifika för respektive företag. Gemensamt för våra kunder är att de delar tilltron till vår förmåga att hitta förbättringsområden och implementera fungerande lösningar.

Partners

Våra partners tillhör marknadens bästa aktörer inom sina respektive områden. Vi har ett nära samarbete i kundprojekten och kan snabbt paketera träffsäkra lösningar inom rekrytering, marknadsföring, tester med mera. Intresserade av att bli ett av våra partnerföretag? Kontakta oss